Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
09/01/2013
Ogłoszenie
logo_male_bez_tla_400_01W związku z realizacją projektu „Własna firma – Twoją szansą” poszukujemy osób do Komisji Rekrutacyjnej, a także doradców zawodowych, których głównym zadaniem będzie przeprowadzenie procedury rekrutacji oraz wyboru ostatecznych Uczestników projektu.

Główne obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej:
 • przeprowadzenie I Etapu rekrutacji
 • przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych, w tym w szczególności formularza rekrutacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji
 • sporządzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji zgodnie z regulaminem rekrutacji

Główne obowiązki doradcy zawodowego:
 • przeprowadzenie II Etapu rekrutacji
 • opracowanie i przeprowadzenie testu kompetencyjnego
 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • sporządzenie listy rankingowej osób zgodnie z regulaminem rekrutacji

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, księgowości, marketingu, zarządzania lub prawa,
 • udokumentowana wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i promocji przedsiębiorczości,
 • doświadczenie pracy w projektach z Działania 6.2,  Poddziałania 8.1.2 PO KL
 • znajomość aktualnych wytycznych i dokumentów dotyczących Działania 6.2, Poddziałania 8.1.2  PO KL

Prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego oraz oferty cenowej osobiście w Biurze Projektu tj. Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 49, drogą pocztową lub e-mailowo: zurek@tarnogorski.pl

Termin przyjmowania dokumentów upływa z dniem 11.01.2013 r.

Podstawowym kryterium wyboru jest spełnienie niezbędnych wymagań, w dalszej kolejności zaproponowana cena za przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku I Etapu rekrutacji ofertę cenową należy przedstawić całościowo, ze względu na brak możliwości oszacowania ilości złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Ocena w ramach:
I Etapu rekrutacji planowany jest na luty 2013r.
II Etapu rekrutacji planowany jest na luty/marzec 2013r.

Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915187