Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług działający przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, zaprasza serdecznie na bezpłatne konsultacje, dla osób fizycznych zamierzających otworzyć własną firmę i przedsiębiorców w szczególności z sektora MSP.

 

Konsultacje odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9.00-13.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, przy ulicy Sienkiewicza 49 .

Zakres bezpłatnych usług informacyjnych obejmuje m.in.:
- administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
- możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł np. ze środków Unii Europejskiej i funduszy pożyczkowych,  rozliczanie projektów Unii Europejskiej,
- ochronę własności intelektualnej,
- społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
- rozwój zasobów ludzkich,
- wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
- prawo zamówień publicznych,
- zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego   ePUAP,
- ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
- podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU i inne.

 

Punkt Konsultacyjny KSU posiada w swojej ofercie również możliwość świadczenia usług doradczych z zakresu: 

-  asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej tj:

·        konsultacje nt. profilu planowanej działalności, analizy SWOT, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznesplanu, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomocy
w rejestracji firmy w bazie CEIDG

-asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej tj:

·        spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wypełnianie dokumentów do ZUS, US, do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii itp., konsultacje dotyczące umów związanych prowadzeniem działalności gospodarczej,

·        marketing przedsiębiorstwa, w tym opracowanie strategii marketingowej, analiza SWOT, budowanie relacji z klientami, podwykonawcami, budowanie marki firmy, dostosowanie oferty firmy do zmian zachodzących na rynku, określenie najlepszych kanałów promocji, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług, analiza
i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców,

·        organizacja przedsiębiorstwa, w tym opracowanie schematu organizacyjnego
i zakresu obowiązków pracowników, opracowanie regulaminu pracy, przygotowanie
i przeprowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników, wypełnienie wniosków
o zmianę formy prawnej firmy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej,  forma i zakres prowadzenia działalności i tryb dokonywania zmian, systemy zarządzania  ISO, HACCP, bhp, środowiskowy)

·        finanse przedsiębiorstwa, w tym   pomoc w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia gospodarczego, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty dostępnych źródeł finansowania,   przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznesplany i inne), przygotowanie pozwów do sądu
w postępowaniu uproszczonym,  bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe firmy, metody utrzymania płynności finansowej, zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa i inne.     

 

Usługi doradcze są w 90% finansowane przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i w 10% (max do 240 zł)  przez klienta korzystającego z usługi doradczej.


Na bezpłatne  konsultacje lub spotkanie z doradcą można umówić się pod numerem telefonu: 32 278 39 63


Serdecznie zapraszamy!Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915310