Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Oferta»Kryteria naboru
Kryteria naboru
 1. Kryteria przyjęcia do Inkubatora dla istniejących firm:
  1. Firma należy do sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw wg definicji zgodnej z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  2. Została utworzona nie wcześniej niż 3 lata od daty złożenia wniosku do Inkubatora Przedsiębiorczości,
  3. Firma prowadzi działalność usługową lub produkcyjną,
  4. Realność zrealizowania złożonego biznes planu,
  5. Utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy,
  6. Kwalifikacje właściciela i pracowników,
  7. Możliwość wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych,
  8. Możliwości techniczne i organizacyjne Inkubatora.

 2. Kryteria przyjęcia do Inkubatora dla osób bezrobotnych:
  1. Wnioskujący musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach - zaświadczenie PUP w Tarnowskich Górach,
  2. Pozyskanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej,
  3. Kwalifikacje składającego wniosek,
  4. Realność zrealizowania złożonego biznes planu,
  5. Założona firma będzie prowadzić działalność produkcyjną lub usługową,
  6. Przewidywane wyniki finansowe dają szansę utrzymania się na rynku przez najbliższe 3 lata,
  7. Możliwości techniczne i organizacyjne Inkubatora.
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798682