Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Informacje o wyniku naboru
Wyniki wyboru partnera do realizacji projektu

Wyniki wyboru partnera do realizacji projektu z dn. 02.09.2016r.


W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 11.08.2016r. o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, Priorytetu VII, Działania 7.3, Poddziałania 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewiztalizowanych ZIT, którego celem będzie: realizacja wszystkich typów wsparcia ujętych w Regulaminie konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyzszym nie dokonanu wyboru partnera.

--------------------------------------------------------------------------------
Wyniki wyboru partnera do realizacji projektu z dn. 01.08.2016r.


W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 08.07.2016r. o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, Priorytetu VII, Działania 7.3, Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia, którego celem będzie: realizacja wszystkich typów wsparcia ujętych w Regulaminie konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, biorąc pod uwagę spełnianie wszystkich wymogów określonych dla partnera, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wybiera następującą instytucję jako partnera do realizacji określonych zadań:

Agnecja Rozwoju Loklanego S.A z Sosnowca.

Uzgodniono podział zadań w projekcie, co stanowi zadowalający wkład merytoryczny w realizację projektu.

Dodatkowo ze sposobu wyboru partnera przygotowano pisemną informację.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki wyboru partnera do realizacji projektu z dn. 10.05.2016r.

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 18.04.2016r. o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytetu VII, Działania 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej, którego celem będzie: realizacja wszystkich typów wsparcia ujętych w Regulaminie konkursu Nabór I, biorąc pod uwagę spełnianie wszystkich wymogów określonych dla partnera, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wybiera następującą instytucję jako partnera do realizacji określonych zadań:

Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Ujazdowie.

Uzgodniono podział zadań w projekcie, co stanowi zadowalający wkład merytoryczny w realizację projektu.
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z uwagi na pełnienie funkcji Lidera odpowiada za zadania związane z zarządzaniem projektem, kampanię promocyjną, rekrutację we wskazanym obszarze, udzielenie i rozliczenie wsparcia finansowego i pomostowego uczestników projektu.
Partner odpowiada za zadanie związane z rekrutacją na wskazanym obszarze, realizacją wsparcia szkoleniowo-doradczego przed i po założeniu działalności gospodarczej dla uczestników projektu.

Dodatkowo ze sposobu wyboru partnera przygotowano pisemną informację, dokumentującą sposób wyboru partnera.


---------------------------------------------------------------------------------


Wyniki wyboru partnera do realizacji projektu z dn. 02.11.2015r.


W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 09.10.2015r. o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, Priorytetu VII, Działania 7.3, Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia, którego celem będzie: realizacja wszystkich typów wsparcia ujętych w Regulaminie konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15, biorąc pod uwagę spełnianie wszystkich wymogów określonych dla partnera, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wybiera następującą instytucję jako partnera do realizacji określonych zadań:

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Uzgodniono podział zadań w projekcie, co stanowi zadowalający wkład merytoryczny w realizację
projektu.
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z uwagi na pełnienie funkcji Lidera odpowiada za zadania związane z zarządzaniem projektem, kampanię promocyjną, rekrutację we wskazanym obszarze, udzielenie i rozliczenie wsparcia finansowego i pomostowego uczestników projektu.
Partner odpowiada za zadanie związane z rekrutacją na wskazanym obszarze, realizacją wsparcia szkoleniowo-doradczego przed i po założeniu działalności gospodarczej dla uczestników projektu.

Dodatkowo ze sposobu wyboru partnera przygotowano pisemną informację, dokumentującą sposób
wyboru partnera.
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798619