Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Szkolenia»Archiwum szkoleń
Archiwalne szkolenia

W dniu 04.09.2008 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Jako, że ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych w dniu 23.09.2008 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie ona w życie z dniem 24.10.2008 r.

 

Adresaci szkolenia - pracownicy działów zamówień publicznych jednostek administracji samorządowej oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.

Miejsce i termin szkolenia - sala konferencyjno-szkoleniowa nr 108 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 49 w terminie 7 listopada 2008r. w godz. od 9:00 do 15:00. 

Program ramowy szkolenia :

1. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany w słowniczku ustawowym oraz w przepisach regulujących wyłączenia całkowite i częściowe stosowania ustawy.
3. Wprowadzenie możliwości dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w zakresie zabronionych dotąd elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
4. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych po zmianach.
5. Zmiany w zakresie wadium.
6. Tryby udzielania zamówień – omówienie zmian dokonanych w poszczególnych trybach.
7. Przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty po nowelizacji.
8. Poprawa oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek, po wprowadzeniu zmian.
9. Zmiany w zakresie możliwości aneksowania zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Kontrola udzielania zamówień po zmianach.
11. Środki ochrony prawnej w świetle nowelizacji. 

Prowadzący - Grzegorz Soluch: prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych, od 2001 r. autor wielu wykładów i szkoleń, wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Certyfikaty - uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. 

Zgłaszanie uczestników - przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 29 października 2008r. – mailem waclawczyk@tarnogorski.pl, faxem na nr (0 32) 393 29 40 lub pocztą na adres: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi - 220 zł za osobę (obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową i lunch).Pozostałe archiwalne szkolenia
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1659896