Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Szkolenia»Archiwum szkoleń
Archiwalne szkolenia
OŚWIATOWE PRAWO PRACY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o stopień awansu zawodowego.

Program szkolenia:

I. Źródła prawa oświatowego:
1. Charakterystyka źródeł prawa pracy
2. Systemowe prawo oświatowe
3. Pracownicze prawo oświatowe
4. Kodeks pracy
5. Akty wykonawcze
6. Akty prawa miejscowego.
II. Stosunek pracy nauczyciela:
1. Nawiązanie stosunku pracy
2. Zmiana treści stosunku pracy
3. Rozwiązanie stosunku pracy
4. Wygaśnięcie stosunku pracy.
III. Wynagrodzenie nauczycieli:
1. Podstawy prawne
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
3. Inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia
5. Terminy wypłaty wynagrodzenia
6. Potrącenia z wynbagrodzenia.
IV. Uprawnienia specjalne nauczycieli:
1. Urlop wypoczynkowy
2. Urlop dla poratowania zdrowia
3. Urlop na dokształcanie
4. Urlop bezpłatny.
V. Status prawny pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych:
1. Regulacja prawna
2. Zasady wynagradzania i składniki wynagrodzenia
3. Urlopy wypoczynkowe.
VI. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli.

Organizacja szkolenia:
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00272/2006

Prowadzący:
Dariusz Dwojewski - prawnik, doświadczony wykładowca i praktyk z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji.

Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymają konspekty z prezentacji.

Certyfikaty:
Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa:
Zgłaszanie uczestników prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 20 marca 2008r. - mailem: jaszczyk@tarnogorski.pl, faxem na nr (032) 393 29 40 lub pocztą na adres: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

Miejsce szkolenia:
Hotel Neo w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 6 (obok Parku Wodnego).

Termin szkolenia:
2 kwietnia 2008r. od godz. 9.00 do godz. 15.00

Koszt uczestnictwa:
190zł za osobę (cena obejmuje koszt szkolenia, materiałów, przerwy kawowej, lunchu).
Koszt szkolenia został skalkulowany dla grupy minimum 20 uczestników. W przypadku nie zebrania grupy uczestników zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Pozostałe archiwalne szkolenia
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1659920