Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Szkolenia»Archiwum szkoleń
Archiwalne szkolenia
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie " Techniki moderacji wizualnej".

Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej i cel szkolenia.
Moderacja wizualna jest metodą pracy z grupą, bez względu na wielkość grupy, która może wynosić od kilku do nawet kilkuset osób. Metoda ta łączy w sobie techniki komunikowania się, wizualizacji, dynamiki grupowej, psychologii społecznej, socjologii, teorii biznesu i zarządzania. Bazuje na wymianie doświadczeń. Moderacja wizualna jest metodą wykorzystywaną podczas pracy z grupą a przede wszystkim: przy prowadzeniu dyskusji w grupie, w prezentacji wiedzy i informacji, przy rozwiązywaniu problemów, w projektowaniu rozwiązań organizacyjnych, przy wypracowaniu koncepcji strategicznych, w budowie i wspieraniu zespołów dla realizacji wspólnych celów.

Moderacja jest bardzo skuteczną metodą komunikowania się i pracy grupowej, gdyż umożliwia jednoczesny udział w dyskusji wszystkich obecnych, pobudza wzajemną ciekawość i zainteresowanie tematem, zbliża grupę oraz gwarantuje osiągnięcie wspólnych rezlutatów.

Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie zasad moderacji. Stąd też jej znajomość i umiejętność stosowania jest szczególnie cenną umiejętnością w pracy doradczej.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących spotkania, konferencje, osób pracujących z grupami, wykładowców oraz trenerów.

Metody i czas trwania szkolenia.
Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody: analiza przypadku, scenki i odgrywanie ról, symulacje, gry, nagrywanie uczetników kamerą oraz analiza zachowań na podstawie nagranego materiału, feedback.
Czas trwania szkolenia: łącznie 14 godzin.

Miejsce i termin szkolenia: termin szkolenia: 17-18 stycznia 2008r.
Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- wywoływanie interakcji w grupie,
- przykłady zastosowania moderacji,
- prezentacja wizualna,
- scenariusze pracy z grupą.

Organizacja szkolenia i dodatkowe informacje: Karolina Jaszczyk - Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., tel. 032 393 29 52, fax. 032 393 29 40, e-mail: jaszczyk@tarnogorski.pl

Inkubator Pzredsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00272/2006

Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa: zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmujemy w terminie do 10 stycznia 2008r. - mailem: jaszczyk@tarnogorski.pl, faxem 032 393 29 40 lub pocztą na adres: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry.

Opłaty: koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 260 zł za osobę.

Cena kalkulowana jest na 24 uczestników szkolenia, zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w sytuacji nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób.

Pozostałe archiwalne szkolenia
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915652