Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Archiwum projektów
Archiwalne projekty
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Gór zaprasza do udziału w projekcie „Nowe możliwości – szansą na rozwój”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu)
PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – konkurs

Projekt skierowany jest do:
- Mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich.
- Osób, znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
- Pracowników/byłych pracowników sektora mikro, małej lub średniej przedsiębiorczości, przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
wysokiej jakości kursów kwalifikacyjnych wraz z indywidualnym doradztwem zawodowym oraz pośrednictwo pracy
lub
szkolenia i doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji
ponadto
każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe.

Cel główny projektu:
udzielenie kompleksowego wsparcia outplacement’owego 30 osobom, które utraciły zatrudnienie
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w lub pracownikom przewidzianym do zwolnienia poprzez kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo zawodowe bądź wsparcie merytoryczno-finansowe w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 618 674, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 525 872,90 zł

Okres realizacji projektu: Brak

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
- nowe kwalifikacje i doświadczenie,
- większą motywację do aktywnego działania,
- możliwość stałego zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. (32) 393 29 52
e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl


Pozostałe archiwalne projekty
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915656