Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Archiwum projektów
Archiwalne projekty
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Gór zaprasza do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
PODDZIAŁANIE 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs

Projekt skierowany jest do:
- mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich.
- osób pozostających bez zatrudnienia
- osób powyżej 29 roku życia.
- osób o niskich kwalifikacjach
Grupa preferowana:
kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
- wysokiej jakości kursów kwalifikacyjnych zawodowych
- poradnictwo zawodowe
- coaching
ponadto
- stypendium szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu

Cel główny projektu:
udzielenie kompleksowego wsparcia osobom niepracującym, umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy.

Wartość projektu: 610 123,45 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 518 604,93 zł

Okres realizacji projektu:
01.02.2017r. – 31.07.2018r.

Dokumenty do pobrania na stronie www.inkubator.tarnogorski.pl/aktywnosc w zakładce "dokumenty do pobrania"

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. (32) 393 29 52
e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl

Więcej informacji pod linkiem: www.inkubator.tarnogorski.pl/aktywnosc

Od bierności do aktywności


Pozostałe archiwalne projekty
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915653