Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Archiwum projektów
Archiwalne projekty

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające sił z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie kolejnej umowy podpisanej 14 stycznia 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako instytucja współpracująca w programie "PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE II" zaprasza do skorzystania z preferencyjnych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości około 81 000 zł oraz utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości około 24 000 zł. Pożyczka bez prowizji i dodatkowych opłat, oprocentowanie tylko 0,44% 

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

- absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
- zarejestrowanych bezrobotnych;
- studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla:

- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
- podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- niepublicznych szkół,
- niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
żłobków lub klubów dziecięcych.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

- zakładania działalności gospodarczej;
- form opodatkowania działalności gospodarczej;
- prowadzenia księgowości.
oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu oraz dodatkowo 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku (opłata miesięczna 40 zł). Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie 0,44%!!!

Jak otrzymać pożyczkę?

Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.


Dokumentacja dotycząca wnioskowanych pożyczek dostępna jest w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na stronie www:

pierwszybiznes.marr.com.pl/Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z oferty!


Obejrzyj spot reklamowy.


Pozostałe archiwalne projekty
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1392535