Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
 
OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej
 
 
Instytucja Organizująca Konkurs
 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP.

 

Typy projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 6 października 2016 r. (do godz. 12:00).


Więcej informacji na stronie:
www.rpo.slaskie.plPozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1659153