Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przygotowuje projekt w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" skierowany do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą...

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie między innymi następujących typów projektów:

- studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);

- studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz innych form podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

- studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.


Poziom dofinansowania projektów wynosi 85% (wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego). Wymagany jest wkład własny pochodzący z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości 15%.

Przygotowywana oferta szkoleniowa będzie obejmowała szeroką tematykę z zakresu organizacji i zarządzania, psychologii, prawa, technologii informacyjnych itp.

Katalog szkoleń jest katalogiem otwartym i będzie podlegał bieżącej modyfikacji w zależności od zgłaszanych potrzeb szkoleniowych.

Oczekujemy na sugestie dotyczące tematyki realizowanych szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971709