Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – SZANSĄ DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

W ostatnim roku ponownie zmniejszyła się liczba bezrobotnych oraz znacząco zmieniła się struktura bezrobocia, co powoduje, że konieczna jest zmiana oferty kierowanej do osób bezrobotnych. Duża część osób bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy jak również osoby po wyjściu z uzależnień, po odbyciu kary w zakładach karnych, czyli osoby wykluczone społecznie. I właśnie do tych osób, ale nie tylko skierowana jest propozycja tworzenia spółdzielni socjalnych.
Czasem są jedyną możliwością powrotu do aktywnego życia i powrotu do pracy. Są formą ekonomii społecznej, sektora łączącego cele gospodarcze ze społecznymi. Spółdzielnie socjalne tworzą szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które mają trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym. W spółdzielni socjalnej zysk nie jest najważniejszy, najważniejszy jest człowiek, ponieważ spółdzielnia jest zrzeszeniem ludzi a nie kapitału. Według szacunków Unii Europejskiej w krajach Unii spółdzielnie socjalne dają pracę 10 milionom osób (około 6,6% zatrudnionych natomiast w Polsce jest to jest około 0,1% zatrudnionych).
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wypracował definicję spółdzielni, która mówi: „ Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo; spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samo-odpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.”[1]

Założenie spółdzielni socjalnej przez grupę założycieli (min. 5 osób) umożliwia stworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej osób, które naprawdę będą chciały, by odbić się od dna. Spółdzielnie zakładane przez takie osoby mają szansę na zyskowne działanie tylko w przypadkudużej determinacji założycieli, aby osiągnąć cel w postaci utworzenia własnej firmy(spółdzielni). Instrumentem wspomagającym założenie spółdzielni są środki finansowe Funduszu Pracy. Członkowie założyciele, w trakcie zakładania spółdzielni mogą pozyskać środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 7933,02 zł bezzwrotnej dotacji, natomiast członkowie spółdzielni przystępujący do istniejącej spółdzielni mogą pozyskać środki w wysokości 5288,68 zł.

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizując swoje statutowe cele jest w trakcie uruchamiania punktu wsparcia dla spółdzielni socjalnych. Już teraz można uzyskać informacje i porady w sprawie tworzenia spółdzielni socjalnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach (tel. kontaktowy 032/393 29 52).

Krystian Wonchała


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971666