Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UWAGA! Dodatkowy nabór skierowany jest TYLKO I WYŁĄCZNIE dla osób stanowiących poniższe kryteria:
- zamieszkanie na terenie podregionu bytomskiego (powiaty: tarnogórski, lubliniecki, m. Bytom, m. Piekary Śląskie),
- wiek powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), - osoby nie odbywające kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
- osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
a) osoby powyżej 50 roku życia;
b) kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
c) osoby z niepełnosprawnościami;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 29.01.2021 r., a zakończy w dniu 11.02.2021 r.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

Regulamin przyznawania środków finansowych

Inne szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej projektu.


Zapraszamy do udziału!


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798636