Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Szczegóły zamówienia w BIP 
  http://www.bip.inkubator.tarnogorski.pl/?catid=33&parcat=15&t=menu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1: Link

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2: Link

UWAGA! W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień SIWZ przedłuża się termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu: 02.06.2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sali nr 108 w obecności Komisji Przetargowej w dniu: 02.06.2017 roku o godzinie 10:30

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2017 r.: Link

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Link

Informacja o unieważnieniu postępowania: Link

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Link

Załącznik do Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej: Link

Informacja o udzieleniu zamówienia: Link


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915624