Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
wykrzyknik
Pracodawco!!


Chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich Pracowników?
Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!


Co to?


Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony celem wsparcie kształcenia ustawicznego pracownika i pracodawcy. Istotą jest zapobieganie utarcie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do potrzeb firmy.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą starać się wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Ze wsparcia może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca bez względu na wiek.
 
Na co?

Środki z Krajowego Fundusz Szkoleniowego mogą być przeznaczone na:

- kursy i studia podyplomowe,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ustalono priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok.  W pierwszej kolejności dofinansowane będą wnioski obejmujące:

    Priorytet I

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres kształcenia /szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast ww. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich ( psychospołecznych, interpersonalnych).

    Priorytet II

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

    Priorytet III

Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
W jakiej kwocie?

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Jak otrzymać środki?


Pracodawca zainteresowany finansowaniem szkolenia powinien w złożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym, ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności, urzędzie pracy.

Urzędy na swoich stronach internetowych informują o terminie składania wniosku i udostępniają dokumenty, które należy złożyć celem uzyskania wsparcia.

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako jednostka wsparcia przedsiębiorczości zaprasza do współpracy. Służymy pomocą w przygotowaniu wniosku, a także organizacją i realizacją szkoleń, na które kierowany jest pracownik.

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy!

kfs_400

Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971705