Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek!


Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe na:

1. projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
2. projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
3. projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.


Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)

1

2

3

4

5

6

7

o

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

o

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

o

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

o

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

 

*W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:

- dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 6 powyższej tabeli
- dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 5 powyższej tabeli

PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS - www.zus.pl/prewencjaPozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915645