Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP do skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej.

W ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” proponujemy Państwu wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji.

W  I etapie usługi – przeprowadzony zostanie audyt innowacyjności identyfikujący możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Wynikiem audytu są solidne podstawy informacyjne niezbędne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 100%

W II etapie usługi – przeprowadzone zostanie kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas audytu innowacyjności. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 85%. Efektem tej analizy będzie:

·         pogłębiona diagnoza wybranych, newralgicznych obszarów działalności firmy,

·         wybranie zadań do wdrożenia usprawnień,

·         poszukiwanie partnera handlowego - dostawcy produktu lub twórcy technologii w środowisku uczelnianym bądź na rynku komercyjnym,

·         opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania, pomoc w negocjacjach i zwieraniu umów,

·         analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,

·         wskazanie źródeł finansowania na wdrożenie rozwiązania.

 

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w programie jest ograniczona, a o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Ilnicka-Majchrzak oraz Tomasz Szulc – audytinnowacyjnosci@gapr.pl; strona internetowa: http://ksi.gapr.pl

 Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915233