Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

ris_podst_4002 stycznia 2013 r. ruszyła kolejna edycja konkursów Innowator Śląska 2012 oraz Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki.

Dołącz do grona najlepszych Innowatorów w województwie śląskim! Zapraszamy wszystkie innowacyjne firmy i jednostki sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego do zgłaszania swojego udziału i promowania wdrożonych rozwiązań innowacyjnych w ramach dwóch konkursów: Innowator Śląska 2012 oraz Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki organizowanych w ramach marki INNOSILESIA 2012.

W KAŻDYM SEKTORZE. INNOWACJA.

Konkurs - Innowator Śląska 2012

To już piąta edycja konkursu Innowator Śląska 2012 mającego na celu wyłonienie najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego.

Innowator Śląska 2012 to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network" oraz projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)".

Cel

Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, wspieranie rozwoju firm i instytucji oraz poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez promowanie nowych rozwiązań, propagowanie dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy czy podejmowania szkoleń w tym zakresie.

Dla kogo

Konkurs Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych lub technologicznych, w tym opracowaniem własnych pomysłów bądź udoskonaleniem zakupionej technologii.

O tytuł mogą ubiegać się: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Nagrody

  • nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA w kwocie 5000 zł,

  • sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,

  • grawerowane dyplomy „Innowator Śląska 2012" dla laureatów nagrody głównej,

  • grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,

  • promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.

Warunki zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w konkursie „Innowator Śląska 2012" wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 01 lutego 2013 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.


Biuro Konkursu:

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel. (032) 730 48 53 lub 43.

www.gapp.pl


Dokumenty do pobrania:

-Deklaracja Uczestnictwa Innowator Śląska 2012

-Regulamin Konkursu Innowator Śląska 2012


ŚLĄSKIE. NAGRADZA WSPÓŁPRACĘ.

Zapraszamy na drugą edycję konkursu Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA, który nagradza osiągnięcia wynikające ze współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych w województwie śląskim.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" oraz przez Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Cel

Konkurs ma na celu zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych, promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim. Najbardziej innowacyjne rozwiązania wdrożone dzięki współpracy śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych będą promowane jako „dobre praktyki".

Dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które zgłaszają powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone w 2012 roku innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach przedmiotowej kategorii konkursu.

Nagrody

Zgłoszone wdrożenia, które zajmą od 1 do 3 miejsca w ramach konkursu zostaną nagrodzone dyplomem INNOSILESIA 2012. Nagrody pieniężne (1 miejsce -5000 zł, 2 miejsce - 3 000 zł, 3 miejsce - 2 000 zł) otrzymują osoby odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej

Na temat nagrodzonych wdrożeń zostaną opublikowane artykuły w prasie mające na celu promowania „dobrych praktyk".

Laureaci będą mieli prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

Każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje certyfikat udziału w konkursie INNOSILESIA 2012.

Warunki zgłoszenia

Nabór aplikacji w ramach konkursu odbywać się będzie w dniach 02.01.2013-29.03.2013 do godzin 16.00.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Biuro Konkursu:

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, ul. Konarskiego 18C, Gliwice (sekretariat), www.technopark.gliwice.pl

Dane kontaktowe: Katarzyna Kowol 32 335 85 40, ris@technopark.gliwice.pl

Arkusz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Parku Naukowo-Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

-Arkusz zgłoszeniowy Innosilesia 2012

-Regulamin Innosilesia 2012

Konkursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. GAPP
2. Regulamin
3. Zał 1 Arkusz zgłoszeniowy
4. Zał. 2 Karta oceny

 Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798703