Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

 

„Własna firma – Twoją szansą”

dotacje dla osób zwolnionych lub zagrożonych utratą zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy, zainteresowanych założeniem własnej firmy.

 

 

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Własna firma – Twoją szansą" (nr WND-POKL.08.01.02-24-024/12) w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2012r. - 31.10.2014r.


Projekt skierowany jest do mieszkańców podregionu bytomskiego (tj. powiat tarnogórski, lubliniecki, Bytom i Piekary Śląskie) zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy przechodzącego procesu adaptacyjne i modernizacyjne (pozostający bez pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy), przewidzianych do zwolnienia lub  zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Celem projektu jest upowszechnienia samozatrudnienia jako alternatywnej formy pracy poprzez wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności finansowego, w tym wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 40 tys. zł.

 

Planowany termin rekrutacji to styczeń 2013r.

 

Przebieg rekrutacji:

I Etap - ocena formalna i merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej (w tym formularzy zgłoszeniowych) przez niezależną Komisję Rekrutacyjną. Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną udostępnione nie później niż 15 dni przed terminem rekrutacji.

II Etap - test kompetencyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce na liście rankingowej osób ubiegających się o udział w projekcie będzie uzależnione od łącznej liczby uzyskanych punktów z obu etapów rekrutacyjnych oraz założeń projektu.

 

Liczba uczestników projektu - 20 osób.

Dotacja w wysokości 40 000 zł przewidziana jest łącznie dla 18 osób.

 

Szczegóły oraz Regulamin udziału w projekcie wkrótce na stronie: www.inkubator.tarnogorski.pl

 

Kontakt:

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

tel. 32 393 29 65

e-mail: zurek@tarnogorski.pl


kapital_ludzki1_400_01                           ueefs_l-kolor_400_04

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915625