Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL. Projekty można składać w zakresie Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” .

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: Mikroprzesiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Ślaskiego Centrum Przedsiębiorczości: http://www.scp-slask.pl/

Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971731