Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie.

 

Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) to nowa usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym, która tworzona jest w ramach projektu pt. Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu”.

Projekt realizowany jest w okresie od w okresie od 01.03.2011r. do 30.06.2013r. i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

WSPARCIE 3D…

Diagnoza – w przedsiębiorstwach, które zgłoszą się do projektu zostanie przeprowadzone badanie kwestionariuszowe oraz bezpośredni wywiad skoncentrowany na podejmowanych w firmie działaniach marketingowych. Eksperci i konsultanci ocenioną przede wszystkim podejmowane w firmie działania marketingowe zgodnie z koncepcją 4P (produkt, cena dystrybucja, promocja) lub 7P (produkt, cena dystrybucja, promocja, ludzie, proces, świadectwo materialne) oraz wskażą potencjalne szanse i zagrożenia dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług.

Definicja – efektem audytu będzie raport, zawierający rekomendacje, które umożliwią podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy.

Działanie – wnioski i rekomendacje będące wynikiem analizy mogą zostać przez firmy wykorzystane do wprowadzenia zmian, które przyczynią się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim.


Z USŁUGI AMMF MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY…

  • działa na rynku nie dłużej niż 3 lata 
  • ma siedzibę na terenie Polski 
  • spełnia wymogi dotyczące korzystania z pomocy de minimis.

ILE TO KOSZTUJE?

Dzięki finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie realizacji projektu 120 firm może bezpłatnie skorzystać z usługi, otrzymując zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.


W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU ?

Aby skorzystać z usługi AMMF należy pobrać, wypełnić i wydrukować formularz zgłoszeniowy  ze strony www.ammf.pl. Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do wybranej przez Państwa instytucji realizującej projekt wraz z kserokopią dokumentu rejestrowego (wpis do EDG lub KRS).

Z każdym przedsiębiorstwem prawidłowo zgłoszonym do Projektu skontaktuje się przedstawiciel Instytucji Realizujące Projekt celem podpisania umowy na świadczenie usługi proinnowacyjnej w ramach Projektu.


KONSORCJUM PROJEKTU TWORZĄ:

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. e-mail: ammf@gapp.pl 

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. e-mail: ammf@arl.pl

Gmina Kielce / Kielecki Park Technologiczny e-mail: ammf@um.kielce.pl


Do pobrania:

- formularz zgłoszniowy

- informacja

 


KONTAKT 

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

tel.: 32 339 31 23 , tel. kom.: +48 535 471 737,

e-mail: ammf@arl.pl

więcej na: www.ammf.pl

 


Projekt i kampania promocyjna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915363