Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Wszystkich przedsiębiorców i osoby zainteresowane działalnością gospodarczą zachęcamy do kontaktu ze Śląskimi Punktami Konsultacyjnymi.

Zakres bezpłatnych usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji:

* administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, w tym: podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), rezygnacja z działalności gospodarczej,

* możliwościach uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w okresie programowania 2007-2013, w tym: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektu itp.,

* możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych, w tym: usług proinnowacyjnych (KSI), usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, innych usług dostępnych w systemie, możliwości i zasad korzystania z dofinansowywanych szkoleń,

* innych istotnych dla rozwoju firmy informacji, np. danych teleadresowych instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa określonej branży (o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, z ich charakterystyką i opisem zakresu kompetencji), instytucji dysponujących bazami danych z informacjami o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność partnerów gospodarczych.


Więcej informacji (w tym dane teleadresowe poszczególnych Punktów Konsultacyjnych) na stronie internetowej:

www.spk.info.pl/
Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971695