Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach następujących priorytetów:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Projekt pt. "Nowy zawód, nowe perspektywy - opiekun osób starszych i przewlekle chorych"

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Projekt pt. "Opiekun osób starszych i przwlekle chorych - nowy zawód, nowe perspektywy"

 

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Projekt pt. "Wszechstronny nauczyciel"

Wszystkie wyżej wymienione projekty zostały ocenione pozytywnie pod względym formalnym i obecnie oczekujemy na ocenę merytoryczną wniosków.Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1971667