Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
  Przekształcony  w czerwcu 2006 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, Inkubator Przedsiębiorczości (IP) kontynuował swoją działalność.
  Głównym celem działania IP jest stworzenie warunków do powstawania nowych, trwałych miejsc pracy przez przedsiębiorstwa inkubowane, oraz poprzez samozatrudnienie osób fizycznych zakładających własną działalność gospodarczą.

Realizacja tego celu odbywa się poprzez:
•    Wynajmowanie po preferencyjnych cenach pomieszczeń biurowych i produkcyjno magazynowych,
•    Stworzenie oferty usług doradczych,
•    Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych oraz zamierzających otworzyć własną działalność  gospodarczą,
•    Komercyjna oferta usług szkoleniowych,
•  Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,
•    Usługi  udostępniania sprzętu biurowego,

    W latach 2006 – 2010 w Inkubatorze znalazło swoje miejsce 36 firm które utworzyły w tym czasie 158 miejsc pracy. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektów unijnych w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia powstanie około 45 nowych firm, które wygenerują około 70 miejsc pracy.  W tym celu udzielamy  dotacji na założenie firm łącznie  1 200 000 zł.  IP realizuje obecnie projekty unijne o wartości 2 500 000zł.
    Łącznie działalność IP przyczyniła się do powstania 81 firm które utworzyły 228 miejsc pracy.
IP jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00114/2010.
W omawianym okresie zorganizowano i przeprowadzono  72  szkolenia w których uczestniczyło  1260 osób.  Zorganizowano również szkolenia dla  MOPS w Tarnowskich Górach  oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.


Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1955511