Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Aktualne projekty
Aktualne projekty
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Gór zaprasza do udziału w projekcie
„Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT


Projekt skierowany jest do:

•    mieszkańców powiatu tarnogórskiego
•    osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
•    osób, które ukończyły 30 rok życia
•    osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
1. Szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
2. Bezzwrotnej dotacji w wysokości 25 000, 00 zł
3. Wsparcia pomostowego w kwocie 2 000,00 zł miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy
4. Szkoleń i doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej

Cel główny projektu:
Aktywizacja zawodowa 9 osób bezrobotnych lub nieaktywnych poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe ich zdolności przedsiębiorczych prowadzące do uruchomienia 9 mikroprzedsiębiorstw do końca 2018 r.

Wartość projektu: 617 550,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 597 922,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 31.121.2018r.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
•    wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
•    wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    większą motywację do aktywnego działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel. (32) 393 29 52
e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl


Więcej informacji pod linkiem:www.inkubator.tarnogorski.pl/inkubatorsukcesu

Inkubator sukcesu


Pozostałe projekty
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1605872