Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Aktualne projekty
Aktualne projekty
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w projekcie
„Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs


Projekt skierowany jest do:
• mieszkańców podregionu bytomskiego (mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich)
• osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
• pracujących na umowy krótkoterminowe/cywilnoprawne lub odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
• osób, które ukończyły 30 rok życia
• osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

1. Szkoleń w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
2. Pomocy w technicznym wypełnieniu biznesplanu
3. Bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł
4. Wsparcia pomostowego w kwocie 2 600,00 zł miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy

Cel główny projektu:

Aktywizacja zawodowa 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (12 K) zwłaszcza należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, lub poprawa sytuacji zawodowej 5 osób (3 K) zatrudnionych na umowy krótkoterminowe, cywilnoprawne oraz odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, w wieku pow. 30 roku życia zamieszkujących podregion bytomski woj. śl., poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz finansowe ich zdolności przedsiębiorczych prowadzące do uruchomienia 25 mikroprzedsiębiorstw do końca marca 2021 r.

Wartość projektu: 1 704 281,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 647 880,29 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.03.2022 r.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
•    wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
•    wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    większą motywację do aktywnego działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 393 29 52
e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.00-15.00, wtorek i piątek w godz. 10:00-18:00
Strona internetowa projektu: http://www.inkubator.tarnogorski.pl/wsparcie
Pozostałe projekty
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915678