Strona głównaO projekcieO projekcie
O projekcie Data aktualizacji: 2012-12-11
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. od listopada 2012 r. rozpoczął realizację projekt pt. „Własna firma – Twoją szansą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Celem projektu jest upowszechnienie samozatrudnienia jako alternatywnej formy pracy, wśród 20 mieszkańców podregionu bytomskiego zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia/ zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy, poprzez wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

W projekcie weźmie udział 20 osób w tym:
 1. osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, które pozostają bez pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (50% uczestników) lub
 2. osoby przewidziane do zwolnienia/ zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (50% uczestników)

Etapy realizacji projektu:
 1. Promocja projektu
 2. Rekrutacja  - wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej, test kompetencji (predyspozycji zawodowej) oraz rozmowa kwalifikacyjna
 3. Indywidualne Plany Działań
 4. Szkolenia:
  1. Wsparcie podstawowe:
   • planowanie własnej ścieżki kariery
   • elementy księgowości
   • elementy prawa pracy i prawa cywilnego w świetle równości szans
   • techniki sprzedaży, marketing i PR w odniesieniu do społeczeństwa informacyjnego
   • komunikacja interpersonalna
   • warsztaty z autoprezentacji i budowania wizerunku – szkolenie skierowane wyłącznie do kobiet
  2. Wsparcie specjalistyczne:
   • ABC zakładania działalności gospodarczej z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
   • zarządzanie małą firmą
   • biznes plan
 5. Indywidualne  doradztwo – 5 godz. dla każdego uczestnika projektu
 6. Doradztwo grupowe
 7. Poradnictwo zawodowe – 2 godziny dla każdego uczestnika projektu
 8. Przyznanie i wypłata dotacji oraz wsparcia pomostowego
 9. Cykl sesji doradztwa specjalistycznego po założeniu firmy
 10. Rozliczenie i kontrola nowo powstałych firm

Czas i miejsce realizacji projektu:
01.11.2012 - 31.10.2014r., Tarnowskie Góry

Pliki do pobrania:
Pobierz: 1 wniosek o przyznanie wsparcia finansowego Plik: 3_1_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finansowego.doc (Rozmiar pliku: 294 KB)
Pobierz: 10 umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Plik: 3_10_umowa_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.doc (Rozmiar pliku: 442 KB)
Pobierz: 11 aneks do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Plik: 3_11_aneks_do_umowy_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.doc (Rozmiar pliku: 451 KB)
Pobierz: 12 aneks do umowy o wsparcie szkoleniowo doradcze Plik: 3_12_aneks_do_umowy_o_wsparcie_szkoleniowo_doradcze.doc (Rozmiar pliku: 298.5 KB)
Pobierz: 13 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Plik: 3_13_wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy.doc (Rozmiar pliku: 277.5 KB)
Pobierz: 14 oswiadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis Plik: 3_14_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc (Rozmiar pliku: 288 KB)
Pobierz: 15 oswiadczenie o proponowanej formie zabezpiecznie umowy Plik: 3_15_oswiadczenie_o_proponowanej_formie_zabezpiecznie_umowy.doc (Rozmiar pliku: 251.5 KB)
Pobierz: 16 regulaimn kow Plik: 3_16_regulaimn_kow.doc (Rozmiar pliku: 337.5 KB)
Pobierz: 2 wzor biznes planu Plik: 3_2_wzor_biznes_planu.doc (Rozmiar pliku: 439.5 KB)
Pobierz: 3 harmonogram rzeczowo finansowy Plik: 3_3_harmonogram_rzeczowo_finansowy.doc (Rozmiar pliku: 291.5 KB)
Pobierz: 4 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Plik: 3_4_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.doc (Rozmiar pliku: 301 KB)
Pobierz: 5 karta weryfikacji formalnej wf Plik: 3_5_karta_weryfikacji_formalnej_wf.doc (Rozmiar pliku: 330 KB)
Pobierz: 6 karta weryfikacji merytorycznej wf Plik: 3_6_karta_weryfikacji_merytorycznej_wf.doc (Rozmiar pliku: 331.5 KB)
Pobierz: 7 karta weryfikacji formalnej wf pwp Plik: 3_7_karta_weryfikacji_formalnej_wf_pwp.doc (Rozmiar pliku: 330 KB)
Pobierz: 8 karta oceny merytoryczno technicznej wf Plik: 3_8_karta_oceny_merytoryczno_technicznej_wf.doc (Rozmiar pliku: 304 KB)
Pobierz: 9 umowa na otrzymanie wsparcia finansowego Plik: 3_9_umowa_na_otrzymanie_wsparcia_finansowego.doc (Rozmiar pliku: 435 KB)
Pobierz: regulamin przyznawania wsparcia Plik: 3_regulamin_przyznawania_wsparcia.pdf (Rozmiar pliku: 570.06 KB)