Strona głównaDoradztwo
Doradztwo indywidualne i grupowe oraz poradnictwo zawodowe Data aktualizacji: 2012-12-12
Zajęcia doradcze oraz poradnictwo zawodowe przewidziane dla każdego uczestnika projektu.

Doradztwo grupowe – konsultacje taktyczne w zakresie przygotowania uczestnika projektu do prowadzenie działalności gospodarczej – 8 godzin.
Doradztwo indywidualne - pomóc w opracowaniu planu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz planu wykorzystania wsparcia finansowego. Każdemu uczestnikowi przysługuje 5 godzin indywidualnych spotkań z doradcą biznesowym.

Poradnictwo zawodowe – określenie celów i preferencji zawodowych uczestnika projektu. Każdemu uczestnikowi przysługują 2 godziny indywidualnego poradnictwa z doradcą zawodowym.

Doradztwo/ poradnictwo odbywać się będzie w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49

Termin realizacji: marzec - czerwiec 2013r.