Strona główna»
O projekcie
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Gór zaprasza do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności”
 
Projekt skierowany jest do:
 - mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich.
- osób pozostających bez zatrudnienia
- osób powyżej 29 roku życia.
 - osób o niskich kwalifikacjach
 Grupa preferowana: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
- poradnictwo zawodowe
- coaching
- wysokiej jakości kursów kwalifikacyjnych zawodowych:

1. Prawo jazdy kat. D poprzedzony kwalifikacją wstępną
2. Opiekun osoby starszej oraz niepełnosprawnej
3.  Obsługa kasy fiskalnej, profesjonalny sprzedawca
4. Język angielski
5. Spawacz metodą MIG/MAG
6.  Kurs komputerowy ECDL Start
7.  Pomoc kuchenna
8. Obsługa kancelaryjno-biurowa
9. Pracownik ochrony 


Uwaga!!!
Wszystkie Kursy są BEZPŁATNE, a Uczestnikom projektu przysługuje:
- stypendium szkoleniowe
 -zwrot kosztów dojazdu


Cel główny projektu:  udzielenie kompleksowego wsparcia osobom niepracującym, umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy.

 Wartość projektu: 610 123,45 zł Dofinansowanie projektu z UE: 518 604,93 zł Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.07.2018r.
Planowane efekty realizacji projektu:
 - podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem,
 - znalezienie zatrudnienia przez uczestników projektu,
- zwiększą motywację do aktywnego działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 Kontakt: Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 tel. (32) 393 29 52 e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia’’ RPO WSL 2014-2020
logotypy_rpowsl_2014-2020_400
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry